Znajdź produkt:

Klient: Z czego wykonane są produkty?

LiaNati: Wszystkie produkty wykonane są ze skóry naturalnej, co zapewnia ich trwałość, wytrzymałość i długi czas użytkowania. Do pracy wykorzystywane są materiały najwyższej jakości. Elementy dodatkowe kupowane są od polskich producentów.

Klient: Czy produkty wykonane są w całości ręcznie?

LiaNati: Tak, wszystkie produkty wykonane są w całości ręcznie przy użyciu narzędzi kaletniczych.

Klient: Czy istnieje możliwość zamówienia produktu spoza oferty zaprezentowanej na stronie?

LiaNati: Tak, można zamówić produkt, który zostanie zrobiony zgodnie z życzeniem Klienta. W każdym przypadku służę radą i pomocą w zakresie doboru kolorystyki, wzorów, rodzaju skóry.

Klient: W jaki sposób można złożyć zamówienie?

LiaNati: W celu złożenia zamówienia proszę o kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poprzez kontakt za pośrednictwem profilu „LiaNati” na Facebook-u w komunikatorze Messenger. W treści wiadomości proszę o wskazanie zamawianego produktu oraz o wskazanie kolorystyki. W przypadku produktu spersonalizowanego robionego na zamówienie proszę także o elementy personalizacji (inicjały/znak szczególny/logo).

Klient: Czy można złożyć zamówienie telefonicznie?

LiaNati:Wszystkie ustalenia telefoniczne zawsze zostają potwierdzone za pośrednictwem wiadomości e-mail, tak aby nie było wątpliwości co jest przedmiotem zamówienia.

Klient: Jaki jest czas realizacji zamówienia?

LiaNati: Czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie, w zależności od wielkości i złożoności projektu oraz liczby realizowanych na bieżąco zamówień. Maksymalny termin wynosi do 30 dni (dotyczy torebek), projekty mniejsze realizowane w terminie 14 - 21 dni. Produkty dostępne od ręki są wysyłane w ciągu 48h od zaksięgowania przelewu.

Klient: Jak dokonać płatności?

LiaNati: Płatności należy dokonać poprzez przelew internetowy. Numer konta podany zostanie po złożeniu zamówienia. Wkrótce zostanie uruchomiony formularz płatności poprzez stronę internetową.

Klient: Kiedy realizowana jest wysyłka produktu dostępnego od ręki?

LiaNati: Produkt dostępny od ręki jest wysyłany jest w ciągu 48 h po zaksięgowaniu przelewu.

Klient: Kiedy realizowana jest wysyłka produktu zrobionego na zamówienie?

LiaNati: Produkt zrobiony na zamówienie jest wysyłany jest od razu po zakończeniu prac z nim związanych i potwierdzeniu, że została za niego uiszczona płatność.

Klient: Kiedy należy dokonać płatności za produkt dostępny od ręki?

LiaNati: Jeśli zamówienie dotyczy produktu gotowego od ręki płatności należy dokonać bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Klient: Kiedy należy dokonać płatności za produkt robiony na zamówienie?

LiaNati: Jeżeli został zamówiony produkt, który będzie tworzony od początku do końca na zamówienie, płatności należy dokonać po dokonaniu wszystkich ustaleń z LiaNati.

Klient: Jaka jest forma wysyłki/dostawy?

LiaNati: Wysyłka odbywa się za pośrednictwem In-Post, DHL, Poczty Polskiej lub odbiór osobisty.

Klient: Kto pokrywa koszty wysyłki produktu o wartości do 350 zł?

LiaNati: Koszty wysyłki produktu o wartości do 350 zł pokrywa kupujący.

Klient: Kto pokrywa koszty wysyłki produktu o wartości powyżej 350 zł?

LiaNati: W przypadku zamówienia powyżej 350 zł wysyłka gratis.

Klient: Gdzie można uzyskać więcej informacji o produktach?

LiaNati: Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 888626465, za pomocą adresu e-mail: pracownia@lianati.com.pl, za pomocą komunikatora Messenger Facebook.

Klient: Czy produkt spersonalizowany podlega zwrotowi?

LiaNati: Produkt spersonalizowany nie podlega zwrotowi.

Klient: Czy produkt wykonany na zamówienie podlega zwrotowi?

LiaNati: Produkt wykonany na zamówienie nie podlega zwrotowi.

Klient: Czy produkt dostępny od ręki podlega zwrotowi?

LiaNati: Produkt dostępny od ręki można zwrócić w ciągu 14 dni od odebrania. Produkt zwracany nie może nosić śladów użytkowania ani wad nabytych u kupującego.

Klient: Kto pokrywa koszty przesyłki zwrotnej?

LiaNati: Koszty wysyłki zwrotnej pokrywa odsyłający.

Klient: Kiedy jest zwracana kupującemu należność za produkt zwrócony?

LiaNati: Należność pieniężna jest zwracana kupującemu po odebraniu zwrotu i stwierdzeniu, że jest on wolny od wad i śladów użytkowania. Jeśli odesłany produkt nosi ślady użytkowania lub nabył wady, należność nie jest zwracana.

Klient: Jakie dane osobowe zamawiającego są niezbędne do realizacji zamówienia?

LiaNati: W celu złożenia zamówienia należy podać: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres do wysyłki (adres paczkomatu).

Klient: Co dzieje się z danymi osobowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia?

LiaNati: Dane osobowe zamawiającego przetwarzane są jedynie w celu realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest LiaNati Natalia Białas, ul. Wersalska 47/75, 90-001 Łódź.
Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie podczas dokonania zamówienia, zakupu towarów. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska ,adresu zamieszkania, adres wysyłki ,adresu e-mail, nr telefonu przetwarzane są:
1) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości mojej strony internetowej www.lianati.com.pl;
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,
3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów: firmom kurierskim i firmom obsługującym system informatyczny oraz system płatności elektronicznej . Dane nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: 1) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji); 2) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi; 3) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo doprzenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem). Ww. prawa można zrealizować poprzez kontakt na adres e-mail: pracownia@lianati.com.pl.Partnerzy: